Anasayfa / Çameli Yerel Eylem Grubu Derneği’nin ( ÇAMYEG ) Düzenlediği Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumun 11.Çağrı Kapsamında Bilgilendirme Toplantısı GerçekleştirilDİ .